پینه دوز
مدتا یه پینه دوز بود دلا رو وصله میکرد ...... دلای پاره پوره ٬ چروکیده٬ پر غم و درد...... مرد بیچاره رو با درددل امیخته بودن. ..... واسه تعمیر دلا رو دور و برش ریخته بودن....... غصه غم تو یه دل مثال سنگ شده بود..... یه دلی وصله میخواست یه دلی تنگ شده بود....یه دلی رنگ جلاش پاک شده بود.... یه دلی ارزو هاش خاک شده بود.... یکی سوراخ شده ٬ خون چکه میکرد.... بس که پر شور میتپید رگ هاش رو صد تیکه میکرد.... یه دلی سوخته ٬ پوسیده و تاول زده بود.... واسه تعمییر وصلش دیگه هیچ چاره نبود..... برید اونو واسه ی وصله ی دل های دیگه .... کرد تعمییر از اون دل همه دل های دیگه ..... گرچه اون دل ز میون رفت و ز هستی وا موند.... بر دل هرکسی از اون اثری بر جا موند... هر که خود باخته تر مهر کسان بگزیند..... پاره دل شده بر قلب همه بنشیند..... زین چنین حرمت ما بر دل پر مهر شماست ..... که ز صد پاره دل ما اثری هم انجاست
چهارشنبه 20 تیر‌ماه سال 1386
انصاف

پرسید مریدی شبی از مرشد راه

کز معنی انصاف مرا کن  اگاه

 

                               فرمود گر انصاف زمن می خواهی

                                انصاف کسان بخواه وانصاف مخواه!!!

اَیا من نیز می توانم درصد کمی از عشق یک طرفه مادران به فرزندان

را برای بندگان خدا تجر به کنم.؟؟؟

بیاییم خوبیهای خودمان را به دیگران وبدیهای دیگران به خودمان را

                                فراموش کنیم.

تحمل دیگران حتی بندگان گناهکار خدا را بر سر سفره خداوند داشته باشیم

بدون قضاوت دیگران را بپذیریم.خدایا مارا به مقام رضا برسان(اَمــــــــــــــــین)


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری